lekarz specjalista w dziedzinie anestezjologii (I st.) i psychiatrii (II st.). Absolwent Akademii Medycznej w Gdańsku.
Kierownik Biura ds. pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego przy Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.
Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP, Komisji Ekspertów ds. Zdrowia przy Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN, przewodniczący Rady Polskiej Ligi walki z Rakiem.
Kierował kilkoma szpitalami warszawskimi, dwukrotny minister zdrowia (2003 oraz 2004-2005), doradca Prezydenta RP (1998-2001), wieloletni parlamentarzysta (poseł I, II i VI kadencji, senator V kadencji). Przed 1989 r. działacz opozycji demokratycznej. M. in. uczestnik strajku okupacyjnego pracowników służby zdrowia w Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku w XI 1980, członek Zarządu Regionu Gdańskiego, delegat na I KZD. W stanie wojennym internowany.
Członek wielu organizacji społecznych i naukowych, wykładowca i autor licznych publikacji dot. m. in. polityki zdrowotnej; organizacji, finansowania i zarządzania w ochronie zdrowia; praw pacjenta oraz zdrowia psychicznego.

Prelekcje