Senior Policy Analyst oraz przedstawiciel Transport & Environment w Polsce – największej europejskiej organizacji pozarządowej zajmującej się ochroną środowiska w transporcie i organizacji partnerskiej FPPE.
W latach 2012 – 2019 ekspert ds. polityki energetycznej i klimatycznej w zespole ds. Niemiec Ośrodka Studiów Wschodnich (OSW). Absolwent stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim i podyplomowych studiów Funkcjonowania Rynku Energii na SGH. Odbył staże m.in. w biurze Niemieckiego Instytutu Polityki Międzynarodowej i Bezpieczeństwa (SWP) w Brukseli oraz Fundacji Konrada Adenauera w Warszawie.
Autor publikacji z zakresu polityki energetycznej i klimatycznej. W Fundacji zajmuje się elektromobilnością, problematyką zanieczyszczenia powietrza i transportem w miastach.

Prelekcje