specjalizował się w problematyce kreacji i dyfuzji postępu
technicznego, ekonomii porównawczej oraz finansów międzynarodowych ze szczególnym uwzględnieniem
teorii rynków finansowych i inżynierii finansowej.

Prelekcje

Dzień 1 – 24.06.2019

10:45

Dzień 2 – 25.06.2019

13:15