specjalizował się w problematyce kreacji i dyfuzji postępu technicznego, ekonomii porównawczej oraz finansów międzynarodowych ze szczególnym uwzględnieniem teorii rynków finansowych i inżynierii finansowej.

Prelekcje