Ukończył Master of Business Administration Universite Quebec de Montreal oraz studia na Wydz. Filozofii i Socjologii na Uniwersytecie Warszawskim. W 2011 r. otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. W latach 2017-2018 dyrektor – redaktor naczelny w Polskim Radiu 24, 2016 – 2017 Szef działu ekonomicznego PAP a od 2013 do 2016 wydawca w Telewizji Republika. Publikował w Gazecie Bankowej, Życiu Gospodarczym, oraz Gazecie Samorządowej. Dyrektor Biura Komunikacji Społecznej w Ministerstwie Gospodarki w latach 1998-2002.

Prelekcje

Dzień 2 – 25.08.2020

12:25