Urodził się 19 kwietnia 1974 roku w Elblągu, gdzie ukończył I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego. Od 15 lat związany z Olsztynem. Jest absolwentem Wydziału Teologii na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Ukończył również studia podyplomowe w zakresie public relations i marketingu politycznego na Uniwersytecie Warszawskim.
Pracę zawodową rozpoczął jako nauczyciel w Szkole Podstawowej w Pasymiu. Następnie pracował w Warmińsko-Mazurskiej Komendzie OHP, m.in. na stanowisku Komendanta Wojewódzkiego tej jednostki. W latach 2005-2007 oraz 2011-2015 był dyrektorem biura senatorskiego, a następnie poselskiego byłego wiceministra Infrastruktury i Budownictwa Jerzego Szmita.
Doświadczony samorządowiec - od roku 2006 radny Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego, gdzie przez dwie ostatnie kadencje był wiceprzewodniczącym Sejmiku. W tym czasie kierował jako przewodniczący Komisją Samorządu Terytorialnego i Bezpieczeństwa Publicznego. Uczestniczył również w pracach Komisji Rewizyjnej i Strategii Rozwoju. Z ramienia Sejmiku zasiadał w Radzie Społecznej Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie i Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Medycyny Pracy. Był przedstawicielem Sejmiku w Kapitule Nagrody im. Wojciecha Kętrzyńskiego oraz Kapituły Warmińsko-Mazurskiej Nagrody Jakości. Zasiadał w Radach Programowych Radia Olsztyn i Oddziału Telewizji Polskiej; w tej ostatniej jako wiceprzewodniczący.
Polityk - od roku 2003 roku członek Prawa i Sprawiedliwości; był sekretarzem Zarządu Okręgowego PiS i członkiem krajowej Rady Politycznej PiS.
W pracy zawodowej i działalności społecznej zawsze starał się być blisko ludzi. Jako wojewoda jest otwarty na problemy wszystkich mieszkańców regionu. Swoją pracę na tym stanowisku postrzega jako służbę na rzecz społeczeństwa i regionu.
Żonaty. Z żoną, Agnieszką ( lektor języka angielskiego ) mają trójkę synów: 10-letniego Wojciecha, 7-letniego Stanisława i 5-letniego Lesława oraz roczną córkę: Helenę.
Artur Chojecki, który 8 grudnia 2015 r. odebrał nominację z rąk Premier Beaty Szydło, jest szóstym Wojewodą Warmińsko-Mazurskim od czasu reformy administracji kraju w roku 1998 i ósmym wojewodą od transformacji ustrojowej w roku 1989.

Prelekcje