ur. 18 czerwca 1976 w Elblągu.
Absolwent Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku na kierunku zarządzanie,
Politechniki Gdańskiej na Wydziale Zarządzania i Ekonomii,
Akademii Morskiej w Gdyni Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Jakością.
Od września 2010 roku pełni funkcję dyrektora spółki w Zarządzie Portu Morskiego w Elblągu.
Od 2011 roku zasiada w Radzie Krajowej Izby Gospodarki Morskiej.
Od października 2016 roku pełni funkcję wice prezesa Związku Małych Portów Morskich.

Prelekcje