ur. 16 lutego 1968 roku w Gdyni. Absolwentka
Wydziału Ekonomiki Transportu Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wydziału
Administracji Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni. Specjalista Ds marketingu na
Bałtyckimi Terminalu Kontenerowym w Gdyni W latach 1998-2013 dyrektor
Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Kartuzach oraz jedna z
fundatorów tejże placówki. Inicjatorka powstania oraz prezes Powiernictwa Polskiego
w latach 2004-2012. Poseł na Sejm III,IV,VII,VIII kadencji oraz Senator VI i VII
kadencji. Przez okres swojej działalności parlamentarnej była członkiem m.in. Komisji
Integracji Europejskiej, Komisji Transportu i Łączności, Komisji Infrastruktury, Komisji
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisji Gospodarki Narodowej, Komisji Mniejszości
Narodowych i Etnicznych, Komisji Spraw Zagranicznych, a także zastępca
przewodniczącego Komisji Łączności z Polakami za granicą, Sekretarz Senatu VI
kadencji, przewodnicząca Delegacji Sejmu i Senatu na Konferencję Parlamentarną
Morza Bałtyckiego. Obecnie Przewodnicząca Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi
Śródlądowej oraz członek Komisji Łączności z Polakami za Granicą, przewodnicząca
Polsko-Japońskiej grupy parlamentarnej.

Prelekcje

Dzień 1 – 24.06.2019

14:10

15:10