Absolwentka Wydziału Ekonomiki Transportu Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wydziału Administracji Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni. Specjalista Ds marketingu na Bałtyckimi Terminalu Kontenerowym w Gdyni W latach 1998-2013 dyrektor Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Kartuzach oraz jedna z fundatorów tejże placówki. Inicjatorka powstania oraz prezes Powiernictwa Polskiego w latach 2004-2012. Poseł na Sejm III,IV,VII,VIII kadencji oraz Senator VI i VII kadencji. Przez okres swojej działalności parlamentarnej była członkiem m.in. Komisji
Integracji Europejskiej, Komisji Transportu i Łączności, Komisji Infrastruktury, Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisji Gospodarki Narodowej, Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych, Komisji Spraw Zagranicznych, a także zastępca przewodniczącego Komisji Łączności z Polakami za granicą, Sekretarz Senatu VI kadencji, przewodnicząca Delegacji Sejmu i Senatu na Konferencję Parlamentarną Morza Bałtyckiego. Obecnie Przewodnicząca Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz członek Komisji Łączności z Polakami za Granicą, przewodnicząca Polsko-Japońskiej grupy parlamentarnej.

Prelekcje

Dzień 1 – 24.08.2020

14:00

Szczegóły
Obejrzyj

Dzień 2 – 25.08.2020

13:45