Adiunkt w Katedrze Marketingu Akademii Leona Koźmińskiego. Autor ponad 200 publikacji w zakresie transportu, logistyki, marketingu i zarządzania, w tym współautor 3 monografii w zakresie transportu i innowacji w transporcie. Dyrektor Centrum Naukowego Logistyki, Transportu i Zakupów w Akademii Leona Koźmińskiego. Obecnie Członek Zarządu PKP S.A, ds. Strategii i Logistyki, oraz Przewodniczący Rady Nadzorczej PKP LHS S z o.o. oraz Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Spółki Giełdowej PKP CARGO Logistics S.A. Członek Rady Naukowej Instytutu Kolejnictwa, Rady ds. Transportu Kolejowego przy Prezesie Urzędu Transportu Kolejowego, Pełnomocnik Zarządu Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji ds. Transportu Intermodalnego, Członek Polskiego Towarzystwa Logistycznego, Członek Stowarzyszenia Menedżerów i Ekspertów Transportu Szynowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Posiadacz międzynarodowych certyfikatów kompetencji zawodowych w zakresie transportu, logistyki i biznesu.

Prelekcje

Dzień 2 – 25.08.2020

10:15

13:45