Poseł na Sejm RP III kadencji, Senator VI i IX kadencji. W parlamencie, samorządzie czy organizacjach pozarządowych w których działa, zajmuje się głównie polityką społeczną.

Prelekcje

Dzień 1 – 24.06.2019

10:45

11:40

15:10

Dzień 2 – 25.06.2019

14:10