prawnik, dziennikarz. Ukończyła Wydziały: Prawa i Administracji oraz Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, a także Mediacje Sądowe i Pozasądowe w Wyższej Szkole Menadżerskiej w Warszawie. Była członkiem Rządowego Zespołu ds. Aktywizacji Zawodowej Osób w Wieku 50+ oraz zespołu ekspertów przy Prezydencie RP ds. reformy systemu emerytalnego. Publicystka w Polskim Radiu oraz Polskim Radiu 24, gdzie prowadzi autorskie audycje o tematyce społecznej i gospodarczej. Redaktor Naczelna miesięcznika „Dialog – w Centrum i Regionach”. Autorka książek i poradników z zakresu VAT, kas fiskalnych, opodatkowania pracy i działalności gospodarczej Polaków za granicą, europejskich rad zakładowych oraz dialogu społecznego w Polsce i Unii Europejskiej.

Prelekcje