od wielu lat współpracuje z Fundacją Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej, a od 5 lat jest jej prezesem. Jest Członkiem Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej, Dyrektorem Delegatury Regionalnej w Krakowie Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy, Zastępcą Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej ZLSP, Członkiem Krajowego Komitetu Ekonomii Społecznej (KKES) oraz Przewodniczącą Komisji ds. edukacyjnych KKES. Aktywnie włącza się w różne inicjatywy związane z promocją idei spółdzielczości, ekonomii społecznej, przedsiębiorczości w środowisku lokalnym i szkolnym poprzez uczestnictwo w projektach, konferencjach i spotkaniach. Bierze udział pracach komisji, w konsultacjach dokumentów oraz w poszukiwaniu rozwiązań dla usankcjonowania działania spółdzielni uczniowskich w XXI wieku w Polsce. Współautor opracowań z zakresu ekonomii społecznej, spółdzielczości pracy, socjalnej oraz spółdzielczości uczniowskiej. Autor wielu artykułów o spółdzielczości uczniowskiej m.in. do prasy spółdzielczej. Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i warsztatów. Specjalizuje się głównie w zakresie tworzenia i prowadzenia: spółdzielni pracy, spółdzielni socjalnych, spółdzielni osób prawnych, spółdzielni uczniowskich.

Prelekcje