Koordynator klastrowego programu POLSKA 3.0, strategicznego programu Trójmorza. Wiceprezes zarządu Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw. Członek Stowarzyszenia Euroatlantyckiego. Koordynator Parlamentarnego Zespołu ds. programu POLSKA 3.0.
Ekspert Komitetu Przemysłowego Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego. Członek Rady Nadzorczej City Security. Uczestnik w pracach Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego. Członek Zespołu Ekspertów działającego przy Parlamentarnym Zespole Rozwoju Dróg Wodnych. Ambasador Przedsiębiorczości Kobiet Międzynarodowej Sieci Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet. Członek Prezydium Akademii Rzemiosła Polskiego.Reprezentantka Polski w projektach internacjonalizacji klastrów w Grupie Wyszehradzkiej. Prezes Fundacji Pamięci Polskich Pilotów Walczących w Kraju i na Obczyznie. Wspierała powstanie produkcji filmowych „Dywizjon 303. Historia Prawdziwa” oraz „Zrodzeni do Szabli”.
W 2018 roku wybrana jedną z 30 przed 30 magazynu Forbes.
Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studiowała ekonomię międzynarodową, następnie ekonomię stosowaną. Absolwentka Programów Klastrowych na IESE Business School w Barcelonie.

Prelekcje prowadzącego

Dzień 2 – 25.06.2019

15:00