W Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni pracuje od 1997r. Od początku związana z pośrednictwem pracy i doradztwem zawodowym, którymi kierowała w Gdyni przez 11 lat . Od 4 lat zarządza Urzędem, początkowo na stanowisku z-cy dyrektora, a obecnie dyrektora. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz Studiów Podyplomowych Zarządzanie Zasobami Ludzkimi na Uniwersytecie SWPS Oddział Zamiejscowy w Sopocie. Dba o sprawne i efektywne funkcjonowanie Urzędu, o najwyższą jakość świadczonych usług oraz budowanie wizerunku instytucji przyjaznej i otwartej. Wraz z kierowanym zespołem inicjuje, organizuje i uczestniczy w działaniach na rzecz mieszkańców, pracodawców, szkół, organizacji wspierających różne grupy społeczne oraz wszystkich, którym zależy na dobrej kondycji lokalnego rynku pracy.

Prelekcje