Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej, Wiceprezes European Travel Commission
Posiada kilkunastoletnie doświadczenie we współpracy międzynarodowej oraz promocji, zarówno w administracji publicznej jak i sektorze prywatnym. Były dyplomata, doktor nauk humanistycznych ze specjalizacją historia dyplomacji ekonomicznej. Przed przejściem do POT związany z Ministerstwem Sportu i Turystyki, gdzie, jako dyrektor Biura Dyrektora Generalnego odpowiadał za realizację zadań związanych z zapewnieniem funkcjonowania i ciągłości pracy Ministerstwa.
Wcześniej pełniąc funkcję radcy ds. ekonomicznych oraz konsula w Ambasadzie RP w Kuala Lumpur, był odpowiedzialny za promocję gospodarki, turystyki oraz szkolnictwa wyższego. Doświadczenie zawodowe zdobywał także w Ministerstwie Finansów, gdzie m.in. kierował wydziałem kontroli doraźnych i koordynował współpracę z KE w zakresie nieprawidłowości w wydatkowaniu funduszy unijnych. Zanim rozpoczął pracę w służbie cywilnej przez kilka lat był związany z branżą public relations i badań marketingowych. Kierował działem badań rynku oraz koordynował i nadzorował realizację kampanii reklamowych i PR.
24 maja 2018 r. wybrany przez kraje członkowskie na stanowisko wiceprezesa European Travel Commisssion (ETC). W ETC odpowiada za nadzór nad działem advocacy.
Jest absolwentem Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Prelekcje