Urodzony 11.11.1961 r. w Olsztynie.
Absolwent Akademii Medycznej w Gdańsku w 1986 r.
Prezes Przychodni BaltiMed sp. z o.o. sp.k. od 1994 r.
Prezes Zarządu Polskiej Fundacji Opieki Zintegrowanej.
Wiceprzewodniczący Pomorskiego Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia.
Członek Rady Społecznej Debaty „Wspólnie dla Zdrowia”.
Z-ca Dyrektora Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta w Gdańsku odpowiedzialny za prywatyzację przychodni należących do Miasta Gdańska w latach 2000-2002;
Współautor projektów opieki koordynowanej w podstawowej opieki zdrowotnej, m.in.:
• „Koncepcja koordynowanej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej” – 2016 r.
• "Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) – Etap I Opracowanie modeli zintegrowanej/koordynowanej opieki zdrowotnej dla Polski" realizowanego przez Bank Światowy wspólnie z NFZ ze środków PO WER EFS – 2017 r.
• „POZ OK – model koordynowanej opieki zdrowotnej dla mniejszych praktyk POZ” – 2018 r.

Prelekcje