Lekarz, absolwent Akademii Medycznej w Gdańsku. Posiada specjalizację II stopnia w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii. Ukończył studia podyplomowe w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie.
W latach 1999 – 2001 był dyrektorem Branżowej Kasy Chorych dla Służb Mundurowych, a następnie dyrektorem Szpitala Grochowskiego w Warszawie.
Od maja 2005 r. do marca 2008 r. pracował jako dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.
W latach 2008 – 2012 pełnił funkcję zastępcy dyrektora ds. lecznictwa Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im prof. W. Orłowskiego CMKP w Warszawie.
Od 1 lutego 2016 r. był zastępcą prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia ds. Medycznych, oraz od 14 marca 2016 r. pełniącym obowiązki prezesa NFZ.
Decyzją Ministra Zdrowia w dniu 15 czerwca 2018 r. został powołany na stanowisko prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

Prelekcje

Dzień 1 – 24.06.2019

11:40

14:10