Urodzony 30 czerwca 1990 roku. Absolwent Instytutu Historii i Nauk Politycznych na Uniwersytecie w
Białymstoku, z tytułem magistra stosunków międzynarodowych. Specjalista ds. medialnych. Były
członek Parlamentu Studentów UwB. Zasiada w Radzie Absolwentów Instytutu Historii i Nauk
Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku.
Poseł na Sejm RP VIII i IX kadencji. W latach 2015 - 2018 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji
Łączności z Polakami za granicą. W latach 2018 - 2020 pełnił funkcję Sekretarza Stanu w
Ministerstwie Cyfryzacji.
W Ministerstwie Cyfryzacji nadzorował prace Departamentu Prawnego, Departamentu Polityki
Międzynarodowej, Departamentu Rozwiązań Innowacyjnych oraz Departamentu Zarządzania
Danymi.
Od 7 października 2020 roku Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, gdzie podlegają
mu: Departament Regulacji Cyfrowych, Departament Zarządzania Danymi i Departament Rozwiązań
Innowacyjnych.

Prelekcje

Dzień 1 – 26.08.2021

16:10

Szczegóły