Urodzony 30 czerwca 1990 r. Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VIII i IX kadencji. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji, odpowiedzialny za bieżącą koordynację spraw parlamentarnych w Ministerstwie oraz realizację zadań w zakresie zapewnienia jednego punktu dostępu do usług administracji publicznej i do informacji publicznej.
Wykonuje czynności kierownictwa wobec Departamentu Rozwiązań Innowacyjnych, Departamentu Budżetu i Finansów oraz Departamentu Rozwoju Usług.
Jest Wiceprzewodniczącym Komitetu Rady Ministrów ds. Cyfryzacji, reprezentuje Ministerstwo Cyfryzacji w Komitecie ds. Pożytku Publicznego
Absolwent Instytutu Historii i Nauk Politycznych na Uniwersytecie w Białymstoku, z tytułem magistra stosunków międzynarodowych. Specjalista ds. medialnych. Członek Rady Absolwentów Instytutu Historii i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku.
Były redaktor kilku redakcji, działacz społeczny studencki, członek Parlamentu Studentów UwB. W latach 2015-2018 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Łączności z Polakami za granicą.
Aktywny parlamentarzysta, autor niemal 1000 interpelacji i zapytań poselskich.

Prelekcje

Dzień 1 – 24.08.2020

09:05

Dzień 2 – 25.08.2020

13:45