Bankowiec, specjalista komunikacji biznesowej, autor licznych publikacji z zakresu historii XX w. Doradca Prezesa Narodowego Banku Polskiego.

Prelekcje

Dzień 1 – 24.06.2019

16:10

Dzień 2 – 25.06.2019

11:40

13:15