z wykształcenia dziennikarz, pedagog resocjalizacyjny i politolog. Jest redaktorem naczelnym portalu Biotechnologia.pl, jedynego w Polsce medium branżowego dedykowanego sektorowi LifeScience, które istnieje od 1998 r. Prowadzi na YouTube swoje autorskie programy popularyzujące naukę i zajmujące się zagadnieniami z tej branży (Bio-Tech Vlog i Bio-Tech Talk). Pomagał tworzyć kontent merytoryczny dla największej imprezy gospodarczej w regionie Europy Środkowej – Impact’18. Specjalizuje się w rozmowach z przedstawicielami koncernów biotechnologicznych, twórcami innowacyjnych start-upów oraz naukowcami prowadzącymi prace badawczo-rozwojowe. Jest pasjonatem nowoczesnych technologii, głównie z zakresu szeroko pojętej biomedycyny. W swoich filmach i publikacjach porusza także tematy ważne społecznie, starając się zwrócić uwagę odbiorców na pomijane grupy zawodowe i pacjenckie. Szczególnie silnie angażuje się w nagłaśnianie tematu lekomanii we współczesnym świecie.

Prelekcje