Absolwent Politechniki Gdańskiej - Wydziału Budownictwa Lądowego. Ukończył prowadzone przez Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów podyplomowe studium w zakresie zarządzania i marketingu.
Prezes Zarządu w Towarzystwie Finansowym SKOK S.A. Gdańsk, doprowadził do wprowadzenia spółki na parkiet warszawskiej Giełdy. W ostatnich latach (tj. od końca roku 2008 do chwili objęcia stanowiska w ZMPG-a S.A.) Prezes Zarządu/Wiceprezes Zarządu Towarzystwa Zarządzającego SKOK Sp. z o.o. w Gdyni, jednocześnie Dyrektor Zarządzający ds. Usług Administracyjnych w Towarzystwie Zarządzającym SKOK Sp. z o.o. spółka komandytowo- akcyjna w Gdyni.

Odznaczony brązowym krzyżem zasługi nadanym przez Prezydenta RP p. Lecha Kaczyńskiego. Sprawował funkcje członkowskie w Radach Nadzorczych kilku spółek kapitałowych.
1 sierpnia 2016 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego powołany przez Radę Nadzorczą Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A na stanowisko Prezesa Zarządu spółki w zarządzie VI kadencji. Objęcie stanowiska nastąpiło z dniem 2 sierpnia 2016 r. i jest kontynuowane w VII kadencji.

Prelekcje

Dzień 1 – 24.06.2019

15:10

16:10