antropolog technologii, prawnik, członek Polskiego Stowarzyszenia Transhumanistycznego, wykładowca akademicki (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie) i autorka publikacji na temat społecznych konsekwencji sztucznej inteligencji i transhumanizmu. Opracowywała strategie komunikacji biznesowej w międzynarodowych firmach z sektora nowych mediów, wieloletni trener Narodowego Centrum Kultury i trener biznesu. Pracuje nad doktoratem w IEiAK UŁ z zakresu sztucznej inteligencji i transhumanizmu - ruchu filozoficzno-politycznego wspieranego prywatnym kapitałem kreującego cywilizacyjną zmianę technologiczną, której skutki odczuwalne będą w każdym obszarze życia. Prowadzi firmę EverMind http://evermind.pl/realizującą szkolenia koncentrujące się na tym jak innowacje technologiczne Rewolucji 4.0 wymuszają zmiany strategii marek i sposobów komunikowania z odbiorcami. Szkolenia EverMind uświadamiają przedsiębiorców, że sztuczna inteligencja i rewolucja kognitywna tworzą „nowy świat”, wymuszający adaptacje i konieczność implementacji nowych strategii w firmach.

Prelekcje