Przejdź do treści

Prelegenci

Adam Andruszkiewicz

Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Dowiedz się więcej »

Ewa Andziulewicz

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni

Dowiedz się więcej »

Rafał Baniak

Prezes Zarządu Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, Przewodniczący Rady Nadzorczej Telakces.com

Dowiedz się więcej »

Michał Białek

Członek Zarządu Wykop Sp. z o.o.

Dowiedz się więcej »

Juliusz Bolek

Przewodniczący Rady Dyrektorów Instytutu Biznesu

Dowiedz się więcej »

Paweł Borys

Prezes Zarządu, Polski Fundusz Rozwoju S.A.

Dowiedz się więcej »

Dariusz Budrowski

Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości S.A.

Dowiedz się więcej »

Jakub Budzyński

Wiceprezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Morskiej Energetyki Wiatrowej PTMEW

Dowiedz się więcej »

Krzysztof Burda

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Polska Izba Rozwoju Elektromobilności

Dowiedz się więcej »

Artur Ceyrowski

Dziennikarz, publicysta, bloger, wPolityce.pl

Dowiedz się więcej »

Leszek Dec

Prezes Zarządu Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

Dowiedz się więcej »

Ryszard Demczuk

Wiceadmirał Marynarki Wojennej RP

Dowiedz się więcej »

Krzysztof Dośla

Przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ Solidarność

Dowiedz się więcej »

Krzysztof Drynda

Prezes Zarządu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A.

Dowiedz się więcej »

Marcin Dworak

Pełnomocnik Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii ds. nowej mobilności

Dowiedz się więcej »

Barbara Dziuk

Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Dowiedz się więcej »

Jakub Faryś

Prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego

Dowiedz się więcej »

Ewa Flaszyńska

Dyrektor Departamentu Rynku Pracy, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Dowiedz się więcej »

Wiesław Golnau

prof. UG, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

Dowiedz się więcej »

Anna Grabowska

Prawnik, mediator, dziennikarka Polskiego Radia

Dowiedz się więcej »

Radosław Grabowski

Prezes Robotpol, polski przedsiębiorca-wizjoner, robotyk, ekspert w dziedzinie robotyzacji

Dowiedz się więcej »

Mirosław Grewiński

Polityk społeczny, profesor nadzwyczajny i prorektor w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie

Dowiedz się więcej »

Sambor Guze

prof. UMG Prorektor ds. Kształcenia Uniwersytetu Morskiego w Gdyni

Dowiedz się więcej »

Anna Jackowska

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku

Dowiedz się więcej »

Krzysztof Jaworski

Wiceadmirał, Dowódca Centrum Operacji Morskich, Dowódca Komponentu Morskiego

Dowiedz się więcej »

Grzegorz Jóźwiak

Dyrektor Biura Wdrażania Paliw Alternatywnych w PKN Orlen

Dowiedz się więcej »

Waldemar Kamrat

Prof. zwyczajny Politechniki Gdańskiej, Wydział Elektrotechniki i Automatyki, Katedra Elektroenergetyki

Dowiedz się więcej »

Dorota Kania

Członek Zarządu Polska Press Sp. z o.o., Prezes Instytutu Dziennikarstwa Polska Press

Dowiedz się więcej »

Krzysztof Kielec

Ekonomista, Prawnik, Prezes Zarządu w Kostrzyńsko - Słubickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A.

Dowiedz się więcej »

Adrian Klarenbach

Dziennikarz Telewizja Polska S.A.

Dowiedz się więcej »

Krystyna Kmiecik-Baran

Wiceprezes Zarządu Energa Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o.

Dowiedz się więcej »

Jerzy Kosiński

Dyrektor Morskiego Centrum Cyberbezpieczeństwa Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, Profesor Nadzwyczajny Zakładu Systemów Bezpieczeństwa Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni

Dowiedz się więcej »

Piotr Kowszyński

Zastępca Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Komendanta OHP

Dowiedz się więcej »

Aleksander Kozicki

Kierownik Biura Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” w Gdyni

Dowiedz się więcej »

Andrzej Kruczyński

Porucznik, były oficer GROM, uczestnik działań specjalnych i misji zagranicznych

Dowiedz się więcej »

Maciej Krzesiński

Dyrektor ds. marketingu i współpracy z Zagranicą, Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Dowiedz się więcej »

Ryszard Krzyżkowski

Prezes Zarządu Instytutu Myśli Schumana

Dowiedz się więcej »

Radosław Kwiecień

Członek Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego

Dowiedz się więcej »

Cezariusz Lesisz

Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

Dowiedz się więcej »

Anna Łukaszewska-Trzeciakowska

Prezes Zarządu Baltic Power Sp. z o.o. oraz Dyrektor Biura Morskich Farm Wiatrowych PKN Orlen S.A.

Dowiedz się więcej »

Andrzej Makowski

Profesor zwyczajny w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni

Dowiedz się więcej »

Marek Makuch

Dyrektor HR w Poczta Polska S.A.

Dowiedz się więcej »

Michał Maurycy Mazur

Prezes Zarządu Our Future Foundation

Dowiedz się więcej »

Piotr Mazurek

Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu do spraw polityki młodzieżowej, Wiceprzewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego

Dowiedz się więcej »

Cezary Mech

Doradca Prezesa Narodowego Banku Polskiego

Dowiedz się więcej »

Piotr Modzelewski

Zastępca Komendanta Głównego Ochotniczych Hufców Pracy

Dowiedz się więcej »

Wojciech Murdzek

Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. reformy funkcjonowania instytutów badawczych, Ministerstwo Edukacji i Nauki

Dowiedz się więcej »

Justyna Orłowska

Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech oraz Pełnomocnik Ministra Edukacji i Nauki ds. Transformacji Cyfrowej

Dowiedz się więcej »

Włodzimierz Owczarczyk

Wiceprezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, pion Operacji i Eksploatacji Systemów

Dowiedz się więcej »

Jarosław Parzuchowski

Prezes Zarządu Fundacji Pomorskiego Klastra ICT Interizon

Dowiedz się więcej »

Piotr Patkowski

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Główny Rzecznik Dyscyplinarny Finansów Publicznych

Dowiedz się więcej »

Bartłomiej Pawlak

Wiceprezes Zarządu Polski Fundusz Rozwoju S.A.

Dowiedz się więcej »

Wiesław Poleszak

Psycholog, wykładowca, autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu wychowania i profilaktyki

Dowiedz się więcej »

Andrzej Radzikowski

Przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, Przewodniczący Rady Dialogu Społecznego

Dowiedz się więcej »

Jacek Raubo

Prezes Zarządu Fundacji Instytut Bezpieczeństwa i Strategii

Dowiedz się więcej »

Agnieszka Rodak

Prezes Rumia Invest Park Sp. z o.o.

Dowiedz się więcej »

Marcin Roszkowski

Prezes Instytutu Jagiellońskiego

Dowiedz się więcej »

Piotr Rydzewski

Prezes zarządu Fundacji Inicjatyw Młodzieżowych

Dowiedz się więcej »

Arkady Saulski

Dziennikarz Gazety Bankowej, Członek Zespołu Redakcyjnego wGospodarce.pl

Dowiedz się więcej »

Olga Ewa Semeniuk

Sekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Pełnomocnik Rządu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Dowiedz się więcej »

Łukasz Skłodowski

Prezes Zarządu Elastic Cloud Solutions Sp. z o.o.

Dowiedz się więcej »

Katarzyna Śledziewska

prof. UW Dyrektor Zarządzająca DELab UW

Dowiedz się więcej »

Robert Sobków

Prezes Zarządu, Bydgoskie Zakłady Przemysłu Gumowego „Stomil" S.A.

Dowiedz się więcej »

Artur Soboń

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów

Dowiedz się więcej »