Przejdź do treści

Pomorskie Forum Kół Gospodyń Wiejskich

Mamy przyjemność poinformować, iż tegorocznym Wydarzeniem towarzyszącym konferencji Forum Wizja Rozwoju będzie Pomorskie Forum Kół Gospodyń Wiejskich. 

Przez dwa dni grono ekspertów weźmie udział w dyskusjach poruszających zagadnienia mające związek z funkcjonowaniem Kół Gospodyń Wiejskich w przestrzeni publicznej. Uwypuklone zostaną kwestie dotyczące problematyki przeszkód jakie napotykają Koła w procesie pozyskiwania funduszy na realizację swoich celów statutowych oraz aspekty formalno – prawne wiążące się z prowadzeniem niezależnej, społecznej organizacji działającej na rzecz rozwoju regionów oraz środowisk wiejskich. Udział w projekcie będzie też okazją do pozyskania wsparcia jak również dodatkowej wiedzy na temat nowych możliwości rozwoju i sposobów na poszerzenie swojej działalności. Nie zabraknie odniesień do tradycji i kultywowania dobrych praktyk jako fundamentu rozwoju współczesnych obszarów wiejskich. Podkreślona zostanie również waga polskich producentów na rynku i potrzeba stworzenia im dogodnych warunków likwidujących bariery w biznesie, by rodzime produkty jeszcze skuteczniej mogły konkurować z zagranicznymi.

Forum Gospodyń Wiejskich to przestrzeń, w której uczestnik będzie miał okazję bezpośrednio zetknąć się z unikalnym rękodziełem oraz regionalnymi specjałami tradycyjnej, polskiej kuchni. 

Przewidziana jest także część artystyczna podczas której członkinie Kół zaprezentują swoje talenty wokalne, taniec oraz zdolności satyryczne. Przedstawione zostaną również profile działalności oraz osiągnięcia poszczególnych Kół z całego regionu. Powołane zostanie jury, które przyzna nagrody zasłużonym w promowaniu polskiej wsi.

Zapraszamy do rejestracji: https://rejestracja.wizjarozwoju.pl/