Przejdź do treści

Pandemia pokazała, jak ważne jest wsparcie publiczne w czasie kryzysu


Polska gospodarka jest jedną z tych, które najlepiej radzą sobie w dobie walki z COVID-19, ale
tak jak większość świata, każdego dnia musi się mierzyć z jej skutkami. Podczas tegorocznego
Forum będziemy rozmawiali m.in. na temat roli państwa w ich łagodzeniu oraz znaczenia
kapitału narodowego w czasie kryzysu.


Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, we współpracy z resortami rozwoju (MRiT) oraz
funduszy i polityki regionalnej (MFiPR), włączyła się aktywnie we wspieranie krajowych MŚP
dotkniętych skutkami pandemii koronawirusa.


Początkowo wydłużono nabór wniosków, aby przedsiębiorcy mogli skupić się na sprawach
najistotniejszych dla danej firmy w trakcie trwania kwarantanny narodowej. Dodatkowo
zmieniono formę składania wniosków o dofinansowanie z bezpośredniej na elektroniczną
oraz w przypadku potrzeby spotkania z ekspertem – przejście na formę webinariów.


Od ponad roku przedsiębiorcy mogą również liczyć na przekazanie większej części
dofinansowania we wcześniejszej fazie realizacji projektów, a PARP dopuściła również
możliwość dokonywania modyfikacji w projektach w czasie trwania pandemii.
Agencja przeprowadziła sprawnie zmiany organizacyjne, które pozwoliły zachować ciągłość
realizowanych zadań i przyspieszyć proces udzielania i rozliczania finansowania, które w
czasie pandemii jest firmom bardzo potrzebne, aby mogły realizować swoje projekty bez
większych zakłóceń.


Firmy średniej wielkości w ubiegłym roku otrzymały ponadto za pośrednictwem PARP ok.
900 mln zł w formie „Dotacji na kapitał obrotowy”. Program, który stanowił uzupełnienie dla
rządowej Tarczy Antykryzysowej i zapewnił 4,5 tys. przedsiębiorcom dostęp do środków na
pokrycie kosztów bieżącej działalności.
Między innymi dzięki takiemu podejściu rok 2020 przyniósł wzrost zainteresowania we
wszystkich konkursach o dofinansowanie ogłaszanych przez PARP.

Polski sektor MŚP nie daje się pandemii. Wartość wniosków złożonych przez
przedsiębiorców do PARP w ubiegłym roku, w przypadku wielu działań, często
dwu- lub trzykrotnie przekraczała dostępną alokację. To przykład tego jak
ważne jest rola państwa i odpowiedniego wsparcia, szczególnie w czasie
kryzysów.

Mikołaj Różycki
p.o. Prezesa PARP