Przejdź do treści

Kolej to środek transportu, któremu można ufać

Kolejne lata to okres wielu wyzwań stojących przed sektorem kolejowym. Rozwój technologiczny, postęp w obszarze interoperacyjności, cyfryzacji i innowacyjności kolei sprawiają, że kolej coraz częściej staje się środkiem transportu pierwszego wyboru dla coraz większej liczby osób. To szczególnie istotne z uwagi na to, iż czas pandemii pokazał, jak ważne jest istnienie usług o charakterze użyteczności publicznej, opierających się na stabilnym finansowaniu.

Wielkie inwestycje

Dwa lata zdominowane pandemią istotnie odbiły się nie tylko na polskiej, ale i światowej gospodarce. Jednak pandemia nie wyhamowała wielkich przedsięwzięć inwestycyjnych, jakie realizowane są dziś na kolei. To ważne nie tylko dla samej branży, ale także dla całego otoczenia gospodarczego, w którym kolej funkcjonuje. Warto przypomnieć, że Polskie Koleje Państwowe S.A. zamknęły 2021 rok rekordem – spółka otworzyła aż 21 dworców kolejowych ze wszystkich 44 udostępnionych podróżnym do tej pory w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023. Program ten to najważniejszy realizowany przez PKP S.A. projekt, który zapewnia podróżnym w dużych miastach i mniejszych miejscowościach komfortowe dworce kolejowe. Zmieniające się dworce – i te zabytkowe, odrestaurowane z dużą pieczołowitością, i te nowoczesne, budowane od podstaw – są symbolem zmian, jakie w ostatnich latach zachodzą na polskiej kolei. O ogromnej skali realizowanych zadań świadczy wyraźnie łączny koszt wszystkich inwestycji zakończonych w 2021 roku, który wyniósł przeszło 250 mln zł brutto.

Bezpieczny i ekologiczny środek transportu

Czas pandemii pokazał jak bardzo istotne jest dla kraju posiadanie stabilnych usług transportowych. Dzięki temu, w trudnym czasie ograniczeń związanych z COVID-19, nie tylko spółki Grupy PKP zapewniły stabilne i bezpieczne usługi transportu pasażerskiego, ale także w zakresie przewozu towarów. To niezmiernie ważny test, który kolej zdała bardzo dobrze. To także bardzo ważna lekcja, gdyż obecnie, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, transport kolejowy ma do odegrania kluczową rolę, nie tylko w naszym kraju, ale na całym świecie. Szczególnie w zakresie osiągnięcia celów środowiskowych, poprzez skuteczną transformację klimatyczną w ramach dekarbonizacji i cyfryzacji usług transportowych. Kolej jest najbardziej ekologicznym środkiem transportu – charakteryzuje się ponad 3 razy mniejszą emisją CO2 niż transport drogowy i ponad 8 razy mniejszą niż lotniczy. Ale cele klimatyczne to nie jedyne wyzwania, jakie czekają nas w kolejnych latach. Poza odbudową po okresie pandemicznym przed sektorem kolejowym stoją także olbrzymie wyzwania z agendy europejskiej, m.in.: związane z cyfryzacją, rozwojem infrastruktury kolejowej, kwestiami środowiskowymi, stałą koniecznością podnoszenia konkurencyjności, badaniami i rozwojem, bezpieczeństwem oraz interoperacyjnością.

Solidarni z Ukrainą

Polska kolej już w pierwszych dniach agresji Rosji na Ukrainę zaangażowała się w pomoc uchodźcom. Dworce kolejowe stały się jednymi z pierwszych miejsc, do których od samego początku trafiali obywatele Ukrainy wjeżdżający do Polski. Różnego rodzaju punkty pomocowe znajdują się na dworcach przygranicznych w Przemyślu i Chełmie, w stolicy i we wszystkich większych ośrodkach, a także w mniejszych miejscowościach. Łącznie działa 26 takich punktów. Uchodźcy z Ukrainy znaleźli także schronienie w ośrodkach wypoczynkowych i szkoleniowych spółki CS Natura Tour. Jednym z głównych środków transportu, z których korzystali uchodźcy w Polsce, były od samego początku pociągi dalekobieżne PKP Intercity. W pomoc obywatelom Ukrainy zaangażowała się także spółka PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa.

Aktywność na polu międzynarodowym

Polskie Koleje Państwowe S.A. są członkiem najważniejszych międzynarodowych organizacjach kolejowych, m.in.: Wspólnoty Kolei Europejskich oraz Zarządców Infrastruktury Kolejowej (CER) i Międzynarodowego Związku Kolei (UIC), organizacji, która w tym roku obchodzi setną rocznicę swojego istnienia. Obecnie Krzysztof Mamiński, prezes zarządu PKP S.A., pełni funkcję przewodniczącego UIC oraz wiceprzewodniczącego CER. Warto zauważyć, że Polskie Koleje Państwowe S.A., będąc członkiem kluczowych organizacji międzynarodowych działających na rzecz kolei, reprezentują interesy całego sektora kolejowego w Polsce. PKP S.A. są także jednym z 25 członków fundatorów EU-Rail, którzy wspólnie z Komisją Europejską przygotowują plan działań badawczo-rozwojowych dla kolei na lata 2022-2031. A warto podkreślić, że członkowie fundatorzy to największe podmioty z branży kolejowej działające na terenie Unii Europejskiej. W ramach EU-Rail oferujemy swoje doświadczenia i zakładamy rozwój innowacyjnych koncepcji w zakresie m.in. zarządzania dworcami i utrzymania nieruchomości. Dzięki zaangażowaniu PKP S.A. w dotychczasowe prace związane z przygotowaniami do utworzenia EU-Rail szereg podmiotów z naszego kraju będzie miało możliwość skorzystania z dofinansowania prac badawczych z funduszy Horyzontu Europa. Mówiąc w skrócie: chcemy mieć wpływ na to, jak będzie rozwijała się kolej w Europie, dzielić się swoimi pomysłami, ale też czerpać z wiedzy i doświadczeń innych.