Przejdź do treści

„Nie ma drugiego takiego wydarzenia w północnej Polsce. ” Małgorzata Zwiercan, inicjatorka Forum, zaprasza uczestników

Szanowni Państwo,

Moja radość wynikająca z zaproszenie Państwa do udziału w tegorocznym Forum Wizja Rozwoju wynika nie tylko z czteroletniej historii i czwartej edycji wydarzenia. U podstaw tej radości leży sukces pomysłu, który miałam zaszczyt współtworzyć, powodzenie organizacji tak dużej imprezy, jej uznanie ze strony najważniejszych przedstawicieli polskiej gospodarki, firm i ośrodków naukowych. Wreszcie: prestiż i renoma, jakie Forum osiągnęło przez ostatnie cztery lata. W 2018 roku zapraszałam Państwa na spotkanie, którego przyszłości nie ośmielaliśmy się prognozować, dziś wiele znaczących polskich podmiotów gospodarczych zabiega o udział w wydarzeniu.

Miło obserwować rozwój i sukces Forum, zwłaszcza, że jego program co roku nie tylko mierzy puls polskiej gospodarki diagnozując kondycję, ale również wskazuje kierunki rozwoju i dostarcza recept ważnych dla jej zdrowia. Tegoroczna agenda Forum jest tego kolejnym dowodem.

Jestem dumna, że po raz czwarty znajduje się w niej temat srebrnej gospodarki, szczególnie mi bliski z racji osobistego uczestnictwa w życiu publicznym. Seniorzy dysponują olbrzymim potencjałem wiedzy, doświadczeń i odpowiedzialności za dobro państwa. Są wzorem, a przy tym ważnym uczestnikiem rynku, którym winni jesteśmy nie tylko szacunek ale i zainteresowanie oparte na ekonomii. Cieszę się, że ich sprawy są przedmiotem troski Forum.

Nie ma drugiego takiego wydarzenia w Polsce Północnej i nie ma drugiego miasta w całym kraju, które tak koncentruje się na spojrzeniu w przyszłość.

Raz jeszcze serdecznie zapraszam do udziału w wymianie myśli, poszukiwania wspólnych rozwiązań i  tworzenia projektów gospodarczych.

Do miłego zobaczenia.

Małgorzata Zwiercan, Inicjatorka Forum Wizja Rozwoju