Przejdź do treści

III Forum Wizja Rozwoju o gospodarce morskiej

Sztandarowym blokiem tematycznego Forum Wizja Rozwoju w Gdyni będzie szeroko pojęta gospodarka morska. W dniach 24-25 sierpnia 2020 r. w siedzibie Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte grono wybitnych ekspertów weźmie udział w dyskusjach poruszających zagadnienia związane z rozwojem polskich portów, potencjałem morskich autostrad oraz perspektywami przemysłu stoczniowego. 

Gospodarka morska jest jednym z najważniejszych obszarów gospodarczych północnej Polski mającym realny wpływ na rozwój całego kraju. Jak co roku za sprawą Forum Wizja Rozwoju – największej konferencji gospodarczej Pomorza, Gdynia stanie się ośrodkiem dyskusji rodzących nowe pomysły i rozwiązania mające na celu rozwój tej znaczącej gałęzi rodzimej gospodarki. Nierozerwalnie połączonymi z tematyką gospodarki morskiej będą zagadnienia ujmujące kwestie transportu oraz innowacji.

Zdaniem ekspertów Forum zasadniczym wyzwaniem dla polskich portów jest zwiększenie ich dostępności transportowej od strony lądu i morza, wzrost zdolności przeładunkowych oraz integracja międzygałęziowa w globalnym łańcuchu dostaw. Prelegenci podczas tegorocznej odsłony konferencji chcą zwrócić uwagę na fakt jak istotny, a zarazem wciąż niewykorzystany potencjał stanowią unijne korytarze transportowe oraz autostrady morskie. Nie zabraknie również dialogu związanego z budową kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, czyli możliwości wykorzystywania portu regionalnego w Elblągu jako ogniwa warunkującego rozwój społeczno-gospodarczy naszego kraju.

Kolejny temat, jaki zostanie szerzej omówiony podczas konferencji to przemysł stoczniowy. Zdaniem ekspertów jest on  kluczowy dla gospodarki światowej, a gospodarka morska oraz przemysł produkcji i remontów statków mają charakter globalny. Polskie stocznie posiadają potencjał, żeby zaistnieć na światowych rynkach. Najsilniejszą stroną polskiego sektora, patrząc przez pryzmat globalnej konkurencji, jest koncentracja na niszach rynkowych, m.in. w statkach specjalistycznych, ekologicznych napędach, czy napędach LNG. Polski przemysł stoczniowy nabiera w tym sensie silną pozycję, gdyż polskie stocznie to coraz nowocześniejsze podmioty. Przy czym szczególnie znaczące są podmioty prywatne z powodzeniem konkurujące na rynku światowym w kontekście konstruowania skomplikowanych statków o coraz większej wartości. 

– „Obecnie globalny kryzys związany z pandemią spowodował, że sytuacja stała się wyzwaniem dla wszystkich graczy rynkowych, tj. m.in. przedsiębiorców żeglugowych, portów, stoczni, firm wspierających  związanych w różny sposób z aktywnością w gospodarce morskiej. W chwili obecnej sytuacja w polskich przedsiębiorstwach przemysłu stoczniowego jest stabilna, a produkcja jest kontynuowana. Wyzwaniem staje się pozyskiwanie nowych kontraktów, co może mieć konsekwencje już w niedalekiej przyszłości”–  przekonuje Jerzy Czuczman, Prezes Zarządu Polskiego Forum Technologii Morskich. Organizatorzy III Forum Wizja Rozwoju zapraszają wszystkich pasjonatów gospodarki morskiej oraz osoby, które chciałyby dowiedzieć się czegoś więcej o tej pasjonującej dziedzinie polskiej gospodarki do udziału w konferencji. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Warunkiem uczestnictwa jest wcześniejsza rejestracja za pośrednictwem strony:  https://rejestracja.wizjarozwoju.pl