Przejdź do treści

III edycja Forum Wizja Rozwoju już w sierpniu


Trzecia edycja największego wydarzenia gospodarczego w północnej Polsce odbędzie się już 24-25 sierpnia. W agendzie znajdzie się kilkadziesiąt paneli poruszających szerokie spektrum zagadnień kluczowych z punktu widzenia rozwoju gospodarki oraz wyzwań, przed jakimi staniemy w obliczu sytuacji kryzysowej spowodowanej pandemią. 

Wzorem ubiegłych lat w tegorocznej edycji Forum Wizja Rozwoju wśród paneli dyskusyjnych zaplanowaliśmy tematy istotne zarówno dla regionu, jak i całej Polski. Znamienici eksperci ze świata biznesu i polityki oraz wybitni przedstawiciele nauki będą przez dwa dni dyskutować o problemach oraz wyzwaniach, z którymi mierzy się dzisiejsza gospodarka. Wsparciem merytorycznym służyć nam będą również osoby związane z sektorem medialnym. 

Począwszy od pierwszej edycji jednym z naszych sztandarowych bloków tematycznych jest – z racji położenia geograficznego Gdyni – gospodarka morska. Jak co roku, Gdynia stanie się ośrodkiem dyskusji rodzących nowe pomysły i rozwiązania mające na celu rozwój polskich portów. Nierozerwalnie połączone z tym zagadnieniem będą tematy ujmujące kwestie transportu oraz innowacji. Ważne miejsce w programie poświęcimy również polskiej energetyce i alternatywnym, ekologicznym źródłom pozyskiwania energii dla naszego kraju. Ponownie poruszymy problematykę tzw. „srebrnej” gospodarki, która podkreśla wagę seniorów, jako grupy mającej realny wpływ na rozwój gospodarczy chociażby ze względu na ścisły związek z sektorem zdrowia oraz coraz prężniej rozwijającym się rynkiem usług opiekuńczych. Co więcej, podczas tegorocznego forum stawiamy duży nacisk na podkreślenie znaczenia szeroko pojętej kwestii innowacji technologicznych. Sporą część wydarzenia stanowić będą rozmowy o inteligentnych specjalizacjach, ekomobilności i cyfryzacji. Eksperci pochylą się również nad zagadnieniami ściśle związanymi z obecną sytuacją ekonomiczną zaistniałą na skutek pandemii koronawirusa. Nie zabraknie takich tematów jak: dywersyfikacja produkcji krajowej, działania Spółek Skarbu Państwa w czasie kryzysu, wsparcie MŚP w sytuacjach kryzysowych, programy osłonowe oraz wyzwania pracowników na zmieniającym się rynku pracy w dobie kryzysu gospodarczego. 

-W odbudowie gospodarki konieczna będzie, jak nigdy w III RP, współpraca i zrozumienie sektora prywatnego i publicznego. Forum ma szansę być miejscem, gdzie to zrozumienie będzie tworzone. Wiele pracy przed nami. Zdrowie i życie Polaków jest teraz najważniejsze, ale potem warto pamiętać, że wielkie kryzysy to także wielkie szanse. – komentuje Marcin Roszkowski, prezes Instytutu Jagiellońskiego i ekspert Forum Wizja Rozwoju.

Ponadto podczas wydarzenia tradycyjnie promować będziemy polskie produkty, rozwiązania i firmy. Wydarzenie stanowi bowiem okazję do poszukiwania sposobów likwidacji barier w biznesie oraz stworzenia dogodnych warunków dla rodzimych firm, aby ich produkty jeszcze skuteczniej mogły konkurować z zagranicznymi. Wzorem ubiegłych lat przyznane zostaną Nagrody Gospodarcze dla najbardziej zasłużonych w kreowaniu polskiego rynku firm wyłonionych przez Kapitułę.

Jako wydarzenie towarzyszące odbędzie się Pomorskie Forum Kół Gospodyń Wiejskich, w którego programie zaplanowaliśmy dyskusje tematyczne oraz prezentacje dokonań poszczególnych kół z regionu.

Tegoroczny Hakathon odbędzie się we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji. 

24 sierpnia o godz. 17:00 w siedzibie Akademii Marynarki Wojennej odbędzie się spotkanie z autorami filmu: ” ZORZA II NAD GDAŃSKIEM”- Marii Dłużewskiej. Film opowiada o pielgrzymce Jana Pawła II w 87 r. w kontekście prowokacji SB wobec Papieża. W spotkaniu wezmą udział Jego twórcy i bohaterowie, min. p. Zdzisław Kościelak- archiwista, historyk mieszkający w Gdańsku i dwaj gdańscy operatorzy: Włodzimierz Resiak i Wojciech Ostrowski.

Naszą nadrzędną ideą jest upowszechnianie wszelkiej, związanej z gospodarką wiedzy szerokiej publiczności. Jedynym warunkiem uczestnictwa jest wcześniejsze dokonanie bezpłatnego zapisu za pośrednictwem strony www.rejestracja.wizjarozwoju.pl 

Panele dyskusyjne będą transmitowane online w celu rozszerzenia zasięgu i dotarcia do jak największej liczby odbiorców, a ich zapisy na stałe umieszczone zostaną na naszej stronie www.wizjarozwoju.pl.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Premier Mateusz Morawiecki. Na chwilę obecną oficjalnie potwierdzonymi Partnerami Strategicznymi są KGHM Polska Miedź S.A. i Bank Gospodarstwa Krajowego a Partnerem Głównym – Totalizator Sportowy Sp. z o.o. Partnerami merytorycznymi są: Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – pani Marlena Maląg, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Aktywów Państwowych, Ministerstwo Klimatu oraz Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.