Przejdź do treści

Hackathon Wizja Rozwoju 2022

Hackathon, czyli maraton programowania, to jedno z wydarzeń towarzyszących Forum Wizja
Rozwoju od pierwszej edycji. Każdego roku przyciąga dziesiątki programistów, grafików,
naukowców i studentów. Celem jest stworzenie najciekawszych, najbardziej innowacyjnych
rozwiązań dotyczących wybranego zagadnienia. Tegoroczny Hackathon zaplanowano na 20-21czerwca. Zapraszamy!

Hackathon Wizja Rozwoju to doskonała okazja dla ambitnych, kreatywnych osób, które chciałyby ulepszyć świat wywierając realny wpływ na przyszłość. Uczestnictwo stwarza możliwość nie tylko wypracowania nowoczesnych i wartościowych rozwiązań bazujących na zaawansowanych technologiach, ale także zbliża do ich realizacji. Co roku dla zwycięzców przyznawane są nagrody pieniężne, które można przeznaczyć np. na dalsze badania lub rozbudowę projektów. Dodatkowo, w trakcie maratonu uczestnicy mają możliwość bezpłatnego udziału w prestiżowych prelekcjach i wykładach.
Za ocenę prac i wyłonienie zwycięzców odpowiada jury, w którym zasiadają Partnerzy konferencji. Projekty są oceniane pod względem m.in. innowacyjności, kreatywności oraz formuły i sposobu prezentacji.