Przejdź do treści

Działalność Grupy LOTOS ma strategiczne znaczenie dla bezpieczeństwa w sektorze energii i polskiej gospodarki

Grupa LOTOS to polska grupa kapitałowa, której działalność ma strategiczne znaczenie dla bezpieczeństwa w sektorze energii i polskiej gospodarki. Koncern po raz kolejny został Partnerem Głównym największego gospodarczego wydarzenia w północnej Polsce – Forum Wizji Rozwoju.

Sfinalizowanie procesu przejęcia kapitałowego przez PKN ORLEN sprawi, że LOTOS stanie się częścią narodowego koncernu multienergetycznego, stojącego w jednym szeregu z najprężniejszymi podmiotami Europy Środkowo-Wschodniej. LOTOS wydobywa gaz ziemny i ropę naftową w Polsce, Norwegii oraz na Litwie. Spółka posiada jedną z najnowocześniejszych europejskich rafinerii w Gdańsku, gdzie surowiec przerabiany jest głównie na wysokiej jakości paliwa. Pod marką LOTOS funkcjonuje 515 stacji paliw zlokalizowanych przy autostradach i drogach ekspresowych, we wszystkich aglomeracjach i wielu miejscowościach na terenie całego kraju.

Firma tworzy i uczestniczy w programach w obszarze paliw nowej generacji. Realizuje m. in. projekt Pure H2, który zakłada budowę instalacji do oczyszczania i dystrybucji wodoru oraz dwóch punktów tankowania tego paliwa. LOTOS uruchomił także program inwestycyjny Green H2, w ramach którego chce zbudować wielkoskalową instalację do produkcji zielonego wodoru. Ponadto, koncern stworzył projekt Niebieski Szlak, który promuje zrównoważony rozwój transportu poprzez budowę punktów szybkiego ładowania samochodów elektrycznych. LOTOS to również sprzedawca detaliczny i hurtowy. Zajmuje pozycję drugiego przewoźnika kolejowego w kraju i jest czołowym producentem asfaltów drogowych, olejów silnikowych i smarów do samochodów oraz smarów do samochodów, samolotów, pociągów, statków, a nawet pojazdów techniki wojskowej.

To już czwarta edycja Forum Wizja Rozwoju, którego Grupa LOTOS kolejny raz została partnerem. W panelach dyskusyjnych prelegenci poruszą tematy związane z najważniejszymi wyzwaniami stojącymi przed polską gospodarką, m.in. z szeroko pojętym bezpieczeństwem, energetyką, wodorem i gospodarką morską.