Przejdź do treści

Forum Wizja Rozwoju a obostrzenia związane z pandemią

Szanowni Państwo,


w trosce o komfort i bezpieczeństwo uczestników IV edycji Forum Wizja Rozwoju
wprowadziliśmy środki ostrożności związane z trwającym stanem epidemii.


Przy rejestracji uczestników prowadzony będzie pomiar temperatury. Na terenie wydarzenia
obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa. W przypadku braku maseczki uczestnicy będą mieli
możliwość pobrania darmowej od obsługi Forum. Wszystkie mikrofony będą dezynfekowane
w przerwach między panelami. Dodatkowo, w każdym pomieszczeniu zostaną udostępnione
pojemniki na zużyte środki ochrony osobistej.


W pomieszczeniach dostępne będą stojaki z płynem do dezynfekcji rąk. Wszystkie miejsca
siedzące, leżaki w strefie relaksu oraz stanowiska do pracy zostaną ustawione w
odpowiedniej odległości. W każdej toalecie zostanie umieszczona instrukcja właściwego
mycia rąk oraz płyny antybakteryjne. Na miejscu obecny będzie oficer COVID oraz specjalny
patrol dedykowany bezpieczeństwu sanitarnemu przestrzeni wspólnych.


W ramach przypomnienia obowiązujących zasad będziemy nadawać cykliczny komunikat.
Egzekwowania reguł przez uczestników będzie pilnował ośmioosobowy zespół służb ochrony.


Na terenie Akademii Marynarki Wojennej zostanie przygotowany namiot o wymiarach 3m x
3m. W przypadku podejrzeń wystąpienia COVID-19 uczestnik zostanie w nim bezpiecznie
odizolowany do czasu przyjazdu służ medycznych. Na miejscu będzie również karetka typu P.


Zwracamy się do Państwa z prośbą o zastosowanie się do wprowadzonych zasad, w trosce o
bezpieczeństwo swoje, wszystkich uczestników wydarzenia oraz mieszkańców regionu.