Przejdź do treści

Zwiększanie bezpieczeństwa osób starszych – działania i inwestycje

Dzień 1 – 24.08.2020
15:10–16:20
Sala 2

Bezpieczeństwo osób starszych jest priorytetem działań zarówno władz lokalnych jak i państwowych. Bardzo ważne są kampanie społeczne, które mają na celu zapoznanie seniorów z czyhającymi na nich zagrożeniami i ze sposobami na ich uniknięcie. Do tego rodzaju niebezpieczeństw można zaliczyć wszelkich oszustów próbujących metody „na wnuczka”, ale również tak prozaiczne aspekty jak czad czy przeszkody pokonywane w codziennej drodze do sklepu – wliczając w to także ruch uliczny. Odpowiednie szkolenia, prelekcje i warsztaty mogą zapewnić osobom starszym pożądane bezpieczeństwo. Na znaczeniu zyskują również nowoczesne technologie, umożliwiające stopniowy rozwój systemów teleopieki i telemedycyny.