Przejdź do treści

Źródła i dostępność finansowania badań naukowych realizowanych na uczelniach, w instytutach oraz na potrzeby przemysłu

Dzień 1 – 24.08.2020
15:10–16:20
Sala 4

Badania naukowe potrzebują finansowania, które umożliwi prace na nowoczesnym sprzęcie nad innowacyjnymi produktami. Przemysł jest działem produkcji, zajmującym się wydobyciem i przetwarzaniem surowców. Jest on istotny z perspektywy ogólnego rozwoju kraju oraz jego gospodarki. Wpływa również na inne dziedziny rynku. Udoskonalanie przemysłu prowadzi do zwiększania zysków, także w perspektywie ogólnopolskiej. Jednym ze sposobów jego rozwoju jest sponsorowanie badań naukowych. O sposobach finansowania badań porozmawiają najwięksi znawcy tematu w Polsce.