Przejdź do treści

Źródła finansowania rozwoju gospodarczego

Dzień 2 – 25.06.2019
11:40–12:30
Sala 4

Jednym z bardzo ważnych tematów związanych z finansami w gospodarce jest kwestia pozyskiwania środków na jej rozwój. Podczas panelu omówione zostaną źródła finansowania postępu gospodarczego Polski. Paneliści będą zastanawiali się czy rozwój gospodarczy Polski będzie finansowany z funduszy pochodzących z sektora bankowego, czy może z innych źródeł, a jeśli tak to z jakich? Przeanalizowana zostanie obecna sytuacja oraz wizja przyszłości bezpiecznego finansowania rozwoju gospodarczego naszego kraju.