Przejdź do treści

Znaczenie utrzymania ryczałtu składek do ZUS oraz podwyższenie do 2 mln euro przychodu progu zastosowania ryczałtu dla przedsiębiorców

Dzień 1 – 24.08.2020
10:15–11:15
Sala 6

Zdecydowanie zwiększy się grono przedsiębiorców, którzy będą mogli skorzystać z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Obecny próg obrotów umożliwiający korzystanie z ryczałtu wynosi 250 tys. euro. Od nowego roku ma on być zwiększony czterokrotnie – do 1 mln euro, a docelowo podniesiony w kolejnych latach aż do 2 mln euro. W ocenie organizacji pracodawców, Pakiet idzie w dobrym kierunku. Zmniejszy bowiem obciążenia mikro, małych firm. Jednak wsparcie dedykowane głównie dla mikroprzedsiębiorców, przy rosnącym obciążeniu dużych firm, może zachwiać wrażliwym ekosystemem gospodarczym. To duże przedsiębiorstwa są często głównymi odbiorcami produktów i usług tych mniejszych. Obniżki kosztów będą odpowiedzią na utratę zamówień. Ważna jest zapowiedź bezpośredniego wsparcia dla inwestorów w wysokości 1 mld zł.