Przejdź do treści

Znaczenie turystyki morskiej dla rozwoju regionów nadmorskich

Dzień 1 – 24.06.2019
10:30–11:20

W sezonie turystycznym do polskich portów morskich zawija kilkadziesiąt promów i innych jednostek, przywożących tysiące turystów z całego świata. Budowanie wizerunku Polski jako atrakcyjnej, nadmorskiej destynacji sprzyja uwzględnianiu jej w trasach wycieczkowych, a tym samym – rozwojowi regionów nadmorskich.