Przejdź do treści

Znaczenie przemysłu filmowego w gospodarce narodowej

Dzień 2 – 25.08.2020
13:45–14:55
Sala 5

Potencjał rozwojowy przemysłu filmowego w Polsce wzrasta, co generuje rozwój rynków z nim związanych oraz stanowi probierz świadomości narodowej i państwowej. Istotną rolę w polskiej branży filmowej odgrywa Państwowy Instytut Sztuki Filmowej, filmowe fundusze regionalne i miejskie oraz festiwale filmowe promujące ambitne artystycznie produkcje. Pozycja i wartość polskich filmów w Europie oraz na świecie wzrasta. Poprawia się również poziom kształcenia specjalistów w branży, a także warunki uczestnictwa w produkcjach młodych twórców. Niewątpliwym wyzwaniem w kontekście znaczenia przemysłu filmowego w gospodarce jest atrakcyjne przedstawienie w filmach tematów i motywów narodowych, które mogłyby wpłynąć nie tylko na rozwój kinematografii polskiej, ale również na wzrost jej popularności na świecie.