Przejdź do treści

Znaczenie Parków Naukowo – Technologicznych jako źródła innowacji dla gospodarki

Dzień 1 – 24.08.2020
15:10–16:20

Aktualnie, parki naukowo – technologiczne są coraz powszechniej stosowanym instrumentem prorozwojowym w  regionach w Polsce. Parki, dzięki koncentracji firm oraz wspierających  je placówek badawczo-naukowych, pozwalają na tworzenie efektu synergii w rozwoju danego regionu. Każdy z parków posiada indywidualny charakter, wynikający z lokalnych i regionalnych uwarunkowań społeczno – gospodarczych oraz dostępnych czynników wzrostu. Poszczególne inicjatywy przedstawiają specyfikę danego środowiska naukowego i biznesu. Integracja parków naukowo – technologicznych w Polsce, a także wykorzystanie nowatorskich rozwiązań firm w skali krajowej, może stanowić jeden z elementów rozwoju polskiej gospodarki.