Przejdź do treści

Znaczenie obwodnic miast dla mieszkańców i lokalnego biznesu

Dzień 2 – 25.08.2020
10:15–11:25
Sala 9

Obok programu budowy autostrad i dróg ekspresowych, program budowy obwodnic ma bardzo duże znaczenie dla poprawy sprawności transportu drogowego w Polsce przez likwidację wielu „wąskich gardeł” w sieci drogowej. Obwodnice są budowane głównie w celu zredukowania czasu przejazdu przez miasta i miejscowości oraz poprawy warunków życia ludzi, którzy w nich mieszkają, pracują, uczą się i wykonują zakupy, będąc jednocześnie narażani na wypadki. Ważne jest, jak te grupy społeczne oceniają korzyści z budowy obwodnic. Ocena społeczna znaczenia obwodnic miast dla mieszkańców jest bardzo ważnym elementem w rozwoju inwestycji w pobliżu oraz planowaniu kolejnych obwodnic miast.