Przejdź do treści

Znaczenie Internetu 5G dla gospodarki, bezpieczeństwa i życia społeczeństwa

Dzień 1 – 24.08.2020
15:10–16:20

Rozwój sieci 5G będzie miał kluczowe znaczenie dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Odczujemy to w każdej sferze życia: od nauki, poprzez system ochrony zdrowia, kontakt z jednostkami administracji publicznej i codzienne obowiązki, aż po rozrywkę. Dzięki sieciom 5G otwierają się możliwości realizacji nowych usług, które mogą pomóc niwelować nierówności w dostępie do rynku pracy poprzez wsparcie technologiczne pracy zdalnej czy usunąć bariery w dostępie do służby zdrowia (telemedycyna). W podobnym stopniu wpłynie to na obniżenie barier w odbiorze wysokiej jakości edukacji dzięki interaktywnym kursom edukacyjnym dostępnym przez Internet (e-learning). W innych sektorach, przykładowo w motoryzacji, zastosowanie technologii 5G może przynieść korzyści społeczne, między innymi poprzez optymalizację natężenia ruchu drogowego, zmniejszenie zużycia infrastruktury, redukcję emisji gazów cieplarnianych, a także poprawę bezpieczeństwa użytkowników dróg. Możliwości sieci 5G ułatwią budowę Inteligentnych budynków (Smart Home) posiadających sieć czujników oraz detektorów pod kontrolą zintegrowanego systemu zarządzania. W obecnych Inteligentnych Domach rozwiązania bezprzewodowe mogące zastąpić instalacje kablowe posiadają techniczne ograniczenia, dotyczące liczby czujników oraz ich zapotrzebowania na energię. Wprowadzenie standardu 5G pomoże wyeliminować te bariery, a instalacja systemów Smart Home stanie się znacznie tańsza i łatwiejsza. Wykorzystanie sieci 5G pozwoli na odciążenie naszej domowej sieci internetowej, co umożliwi urządzeniom z systemu Smart Home bezpośrednie połączenie internetowe, bez konieczności łączenia się z domową siecią Wi-Fi. Sieć 5G wpłynie na sposób pracy Polaków, umożliwiając pracę w lokalizacjach zdalnych i napędzając trend nazywany Smart Workplace. Koncepcja ta zakłada wykorzystanie nowych rozwiązań technologicznych, tak aby zwiększyć wydajność oraz komfort personelu w zdalnych miejscach pracy.