Przejdź do treści

Wykorzystanie rzeki Wisły dla rozwoju gospodarczego Polski

Dzień 2 – 25.08.2020
13:45–14:55
Sala 4

Wisła posiada ogromne znaczenie gospodarcze, społeczne, ekologiczne, historyczne i kulturowe. Całe dorzecze Wisły obejmuje 194 tys. km2, z czego 87% (169 tys. km2) znajduje się w granicach Polski. Powierzchnia dorzecza, która znajduje się w Polsce stanowi 54% obszaru kraju. Długość Wisły od źródeł do ujścia w Morzu Bałtyckim wynosi 1047 km. Dorzecze Wisły należy całkowicie do zlewiska Morza Bałtyckiego. Wisła jest obecnie rzeką, którą w bardzo małym stopniu wykorzystuje się do celów gospodarczych i transportowych. Najczęściej użytkowana jest na potrzeby turystyki i rekreacji. Wody Wisły stanowią otwarte obiegi wody chłodzącej kilku dużych elektrowni cieplnych (Połaniec, Kozienice, Siekierki). Ponadto wody Wisły wykorzystywane są w wielu miejscach dla celów komunalnych i przemysłowych.