Przejdź do treści

Współpraca z partnerami zagranicznymi w celu rozwoju polskiej gospodarki

Dzień 1 – 24.06.2019
14:10–15:00
Sala 11

Współpraca z międzynarodowymi partnerami jest czynnikiem wpływającym na rozwój polskiej gospodarki. Oddziałuje to na wzrost popularności i prestiżu polskich dóbr. Rozmowy w ramach panelu dotyczyć będą obecnego współdziałania z podmiotami z innych krajów oraz dalszych perspektyw jego rozwoju.