Przejdź do treści

Współpraca cyfrowa Polski z Wielką Brytanią

Dzień 2 – 23.06.2020
10:15–11:25

Współpraca gospodarcza między Polską a Wielką Brytanią rozwija się w wyjątkowym tempie. Poza oczywistymi korzyściami ekonomicznymi dodatkowym bodźcem dla niej są globalne wyzwania, takie jak np. zmiany klimatu czy zanieczyszczenie powietrza. Obecnie doszła do tego walka z pandemią koronawirusa. Strategicznym podłożem relacji stała się współpraca cyfrowa, która ma nie tylko wzmocnić stosunki gospodarcze, ale również podnieść jakość i skuteczność nowoczesnych technologii cyfrowych w obu krajach.