Przejdź do treści

Wsparcie MŚP w sytuacjach kryzysowych

Dzień 2 – 25.08.2020
11:35–12:45

Specyfika małych i średnich przedsiębiorstw wymaga indywidualnego podejścia w obszarze zarządzania sytuacją kryzysową, ponieważ przedsiębiorstwa tej wielkości, z jednej strony, z powodu ograniczonych zasobów, zwłaszcza finansowych, są szczególnie narażone na negatywne następstwa ewentualnego kryzysu, z drugiej strony, z uwagi na ich większą elastyczność łatwiej mogą poradzić sobie z sytuacją kryzysową, jednakże wymaga to odpowiedniego przygotowania. Coraz ważniejsze staje się poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, jak zarządzać przedsiębiorstwem, które funkcjonując w turbulentnym otoczeniu jest zmuszone zmierzyć się z kryzysem wewnątrz organizacji. Pogorszenie koniunktury gospodarczej może negatywnie oddziaływać na przedsiębiorstwo, ale zazwyczaj nie jest jedyną przyczyną powstania sytuacji kryzysowej – może ją natomiast intensyfikować, co więcej nawet podczas wzrostu gospodarczego firma może być narażona na sytuacje kryzysowe. Wyzwaniem staje się zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach globalnego kryzysu, a w takich sytuacjach ważne jest systemowe wsparcie ze strony państwa.