Przejdź do treści

Wpływ ulgi 500 złotych w płatności na ZUS dla małych przedsiębiorców i obniżka do 9-proc. CIT na możliwości rozwoju MŚP

Dzień 1 – 24.08.2020
09:05–10:05
Sala 2

Polityka gospodarcza Polski ma służyć przedsiębiorcom, ich firmom i pracownikom. Przez to rozwój gospodarczy naszego kraju będzie oparty na zdrowych fundamentach i będą przed nim znakomite perspektywy. Kluczowe rozwiązanie Pakietu dla Przedsiębiorców dotyczy ok. 300 tys. przedsiębiorców, którzy osiągają dochody do 6 tys. zł lub przychody do 10 tys. zł miesięcznie. Takie osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą będą płacić składkę pomniejszoną o 500 złotych. To rozwiązanie dotyczy tych przedsiębiorców, którzy nie mają prawa do wprowadzonego od początku br. tzw. ryczałtowego ZUS (mały ZUS dla małych firm) – ta grupa mikroprzedsiębiorców będzie korzystała z uprawnień do ZUS obliczonego od faktycznych przychodów na dotychczasowych zasadach. Co do mikrofirm płacących CIT – liniowa stawka tego podatku dochodowego będzie wynosić 9 proc.