Przejdź do treści

Wsparcie podatnika w realizacji obowiązków celnych w kontekście rozwoju portów morskich

Dzień 1 – 24.06.2019
10:45–11:35
Sala 5

Stabilny system finansowy kraju połączony jest z sektorem bankowym. Rozwój gospodarczy związany jest z kapitałem pochodzącym z sektora finansowego, który ma narodowość. Znaczenie proinwestycyjnego nastawienia instytucji finansowych wspierających polski biznes jest bardzo ważne dla realizacji programów gospodarczych. Również odpowiednie zarządzanie sektorem finansów wpływa na kondycję gospodarczą kraju. Zaproszeni eksperci porozmawiają o wizji  znaczenia sektora finansów dla gospodarki Polski.