Przejdź do treści

Wpływ rozwoju infrastruktury transportowej na gospodarkę

Dzień 2 – 25.08.2020
11:35–12:45

Podstawą konkurencyjności Polski jest nowoczesna sieć transportowa, oparta na infrastrukturze multimodalnej, pozwalająca na niezawodne, sprawne i bezpieczne przemieszczanie się osób i ładunków oraz rozwiązania teleinformatyczne usprawniające zarządzanie procesami wytwórczymi w gospodarce. Odpowiedzialny rozwój gospodarczy wspomaga rozbudowy i  modernizacji systemu transportowego Polski przy uwzględnieniu kosztów zewnętrznych i eksploatacyjnych kluczowych inwestycji. Istotnym zagadnieniem jest architektura finansowania rozwoju infrastruktury transportowej. Coraz częściej bowiem wykorzystywany jest model PPP. Pandemia SARS-CoV-2 nie spowodowała przerwania procesów inwestycyjnych w transporcie.