Przejdź do treści

Wpływ mediów na rozwój gospodarczy

Dzień 2 – 23.06.2020
11:35–12:45

Wiarygodność i rzetelność mediów ma znaczenie dla sprawnego funkcjonowania państwa i jego rozwoju ekonomicznego. Podważenie tej wiarygodności może wywołać negatywne skutki dla społeczeństwa i gospodarki, zwłaszcza, że różnorodność środków masowego przekazu, jak i ich niższa jakość, jest przedmiotem ciągłej debaty publicznej. Manipulacje, fake newsy, powielanie stereotypów, przyklejanie etykietek, to zjawiska szczególnie powszechne w ostatnich latach. Z kolei, jasny i pozytywny przekaz może budować wspólnotę narodową, współpracę gospodarczą i pogłębiać stosunki międzyludzkie. Zmienia się również rola mediów w gospodarce – onegdaj tworzonych tylko przez profesjonalistów w formie tradycyjnej prasy, radia i telewizji, dzisiaj również realizowana w formatach prywatnych, obywatelskich  i cyfrowych.