Przejdź do treści

Wpływ demografii na rynek pracy

Dzień 1 – 24.08.2020
09:05–10:05
Sala 10

W nadchodzących latach Polskę czeka wyraźny spadek liczby ludności. Jednak w przypadku rynku pracy, bardziej istotny od malejącej ogólnej liczby ludności okazuje się spadek liczby osób w wieku produkcyjnym, a więc osób pomiędzy 18. a 64. rokiem życia. Jakie konsekwencje niesie to dla polskiego rynku pracy? W latach 2020-2030 z rynku pracy odejdzie kolejne 925 tys. osób pomiędzy 18. a 64. rokiem życia. Liczba pracowników zaliczanych do tzw. wieku mobilnego, a więc między 18. i 44. rokiem życia, zmniejszy się w ciągu najbliższych pięciu lat o 946 tys. osób. Z kolei w grupie pracowników tzw. niemobilnych, a więc w wieku 45-65 lat, zaobserwujemy wzrost, o ponad 350 tys. osób. Z punktu widzenia rynku pracy dużo większą wartość mają pracownicy zaliczani do grupy mobilnych. Wynika to z tego, że osoby te są zdolne do zmiany stanowiska, miejsca pracy czy ewentualnego przekwalifikowania. Pracownicy niemobilni to natomiast osoby, które nie są gotowe do zmiany miejsca pracy, dokształcania czy nawet przekwalifikowania w celu zmiany stanowiska pracy.