Przejdź do treści

Wpływ cyberbezpieczeństwa na rozwój gospodarki kraju

Dzień 2 – 25.08.2020
10:15–11:25
Sala 11

Cyberbezpieczeństwo jest jednym z kluczowych wyzwań rozwoju państwa oraz rynków w globalnej gospodarce. Ten istotny obszar nowoczesnej gospodarki wpływa bezpośrednio na bezpieczeństwo obywateli oraz przedsiębiorców. W sieci Internet coraz częściej dochodzi do naruszania ekonomicznych praw obywateli. Kluczowe sektory gospodarki są narażone na ukierunkowane ataki z cyberprzestrzeni. Należy zatem budować i rozwijać system cyberbezpieczeństwa, aby zapewnić ochronę na właściwym poziomie. Działania w tym zakresie powinny być podejmowane z uwzględnieniem ochrony praw obywatelskich, a także poszanowaniem prawa do prywatności. W 2018 r. weszła w życie pierwsza regulacja dotycząca krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w Polsce, w którego skład wchodzą m.in. instytucje administracji publicznej oraz najwięksi przedsiębiorcy z kluczowych sektorów gospodarki